درباره ما

فعالیت های باشگاه فرهنگی ، ورزشی آریا پارس در سال های گذشته در تهران

 • شرکت در مسابقات لیگ کشور و لیگ برتر تهران (آسیا ویژن)
 • جذب کادر آموزشی کار آمد ، با اخلاق و حرفه ای در جهت تربیت بازیکنان در رده های سنی مختلف
 • تربیت و آموزش بیش از ۶۰۰۰ نفر بازیکن در طی سال های گذشته
 • آموزش اصولی و حرفه ای فوتبال در تمام فصول سال
 • کشف استعدادهای ورزشی و معرفی به تیم های بزرگ
 • فراهم نمودن فضایی مناسب و تفریحی برای اولیای محترم بازیکنان
 • راهنمایی و مشاوره به اولیای محترم در خصوص آینده فرزندشان در رشته های ورزشی
 • جذب مدرس کنفدراسیون فوتبال بعنوان مدیر فنی جهت ارتقای سطح کیفی مربیان و بازیکنان
 • جذب یک پزشک ورزشی و حضورشان در تمرینات و مسابقات ورزشی تهیه نمودن وسایل کمک آموزشی مناسب و مدرن جهت ارتقای ورزشکاران

کسب افتخارات باشگاه فرهنگی ، ورزشی آریاپارس

 • انتخاب باشگاه آریاپارس بعنوان بهترین باشگاه در شمالشرق تهران از بین ۱۷۲ باشگاه به انتخاب هیئت فوتبال تهران در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵
 • معرفی ۳۰ بازیکن به باشگاه هاه های بزرگ کشور
 • انتخاب باشگاه آریاپارس بعنوان با اخلاق ترین باشگاه درسال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱- ۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۵-۱۳۹۶
 • کسب مقام اول در رده سنی نونهالان در  سال های ۹۴ و ۹۵
 • کسب مقام دومی در رده سنی نونهالان در سال ۹۳
 • کسب مقام اولی در رده سنی نوجوانان در سال ۹۳
 • کسب مقام دومی در رده سنی نوجوانان در سال ۹۲
 • کسب مقام اولی در رده سنی جوانان در سال ۹۳
 • کسب مقام دومی در رده سنی جوانان در سال ۹۴
 • کسب مقام سومی در رده سنی جوانان در سال ۹۵
 • کسب مقام اولی در رده سنی زیر ۱۳ سال  در سال ۹۵ و ۹۶
 • کسب مقام اولی در رده سنی زیر ۱۲ سال  در سال ۹۵
 • کسب مقام اول در رده سنی ۸۹ در سال ۱۳۹۷
 • کسب مقام دوم در رده سنی ۸۸ در سال ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول در رده سنی ۸۷ در سال ۱۳۹۷
 • کسب مقام دوم در رده سنی ۸۶ در سال ۱۳۹۷
 • کسب مقام اول در رده سنی ۸۴ در سال ۱۳۹۷
 • کسب مقام سوم در رده سنی جوانان در سال ۱۳۹۷