گل های بازی را رهام هاشمی ، امير مهدي احمدی ، ابولفضل نوروزی و
صدرا واحدی ٢ گل با تلاش و همکاری تمامی بازیکنان به ثمر رساندند.